RAOUL WALLENBERG ACADEMY


Världen behöver fler medmänskliga förebilder.

Om Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör vi genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga skolprojekt. Raoul Wallenberg Academy (RWA) grundades år 2001 av bland andra Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren och fram till hösten 2012 drevs RWA på ideell basis. Vi kultiverar de fyra egenskaper som är gemensamma för positiva samhällsförändrare såsom Raoul Wallenberg: empati, civilkurage, ledarskap och samverkan. De första två egenskaperna är viktiga för att möjliggöra för individen att börja göra skillnad, och de två sista är nödvändiga för att göra ett större avtryck. Vi arbetar med alla fyra egenskaperna men eftersom vi tror att varje människa kan göra skillnad lägger vi extra vikt vid de första två. Varje år deltar 8 000 ungdomar aktivt i våra projekt och ledar- skapsutbildningar, spridd över cirka 100 skolor i hela Sverige. Genom Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti når vi dessutom mångdubbelt fler. Verksamheten bygger på samverkan med andra aktörer som delar visionen om ett medmänskligt samhälle. Bland samarbetsparterna kan nämnas Ashoka, Forum för levande historia, Fryshuset, Mgruppen, Svenska kommittén mot antisemitism, Selfleaders, Ungdomar.se, Svenska Institutet och Teskedsorden.

Kontaktpersoner

Kommunikatör
Martina Högberg
Generalsekreterare
Sarah Scheller
Projektledare Kuben
Philip Hjalmarsson
Projektledare lärarfortbildning
Lisa Gawell
Projektkoordinator för medmänskliga kommuner
Mona Hassan
Projektledare ledarskapsutbildningar
Fia Nerelius
Styrelseledamot/rådgivare
Cecilia Åhlberg
Marknadskommunikatör
Mary Tecle
Projektledare insamling
Johanna Westien